NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Erediens

Erediens:

9:00

Informele Erediens:

18:00

Adres:

h/v Ben Swart Straat en 16de Laan, Rietfontein

Kaart en Aanwysings

Kontak Ons

Maandag - Vrydag:

8:00 - 13:00

Tel. Nommer: 012 331 3531

Faks Nommer: 012 331 0389

Adres:

16de Laan 615, Rietfontein

E-pos:

kantoor@rietfontein-suid.ng.org.za

Gemeente Kalender

Gemeente Visie

deur Christus-liefde gee ons

vir almal om:

ons gee om vir mekaar;

ons gee om vir nog-nie-gelowiges;

ons gee om vir noodlydendes.

Dankoffer Inbetalings

ABSA Bank

Rekeninghouer:

NG Gemeente Rietfontein-Suid

Tak: Ben Swartstraat

Tak Kode: 334 645

Rekening: 090 197 797

Verwysing:

Voorletters, Van en Wyk Nommer

Naweek Bystanddiens

3 Mrt - 5 Mrt

Ds. Leon Tait

082 601 4235

10 Mrt - 12 Mrt

Prop. Petro Jonker

072 048 9856

17 Mrt - 19 Mrt

Prop. Petro Jonker

072 048 9856

24 Mrt - 26 Mrt

Ds. Leon van Heerden

083 660 1803

In tyd van krisis, kontak asseblief die persoon aan diens.

Senior Lidmate

Indien jy onveilig voel in 'n situasie tuis of op pad, kontak Susan Fondse 076 0463 515 om spoedig polisiebystand te kry.

Ondersteuning

Vir geestelike en emosionele ondersteuning, skakel die leraars. Skakel ook in by 'n omgeegroep.

Doopkategese

Voodat doopkategese kan plaasvind moet u die vorige Maandag (week voor doopkategese) registreer by die kerkkantoor.

Bring asseblief u huweliksertifikaat en geboortesertifikaat saam wat u weer kan terugneem.

Die vorms en kopie van die dokumente moet asseblief die Dinsdag (week voor doopkategese) terug by die kantoor wees.

Onthou dat u attestate by ons gemeente moet wees om u kind ten doop te bring.

Sien ons Gemeente Kalender vir doopkategese datums.

Vir verdere navrae, sien Kontak Ons.

Nuwe Intrekkers

Baie welkom! Ons wil u graag ontmoet.

Navrae: Lynette Stroebel 082 551 6455

CD's en DVD's

CD's en DVD's van elke Sondag se eredienste en dope is beskikbaar en kan bestel word by die MI-Toonbank na afloop van die erediens.

Gebed

Gebedsversoeke

Plaas versoeke met 'n kontak nommer (sodat ons u beter kan ondersteun) in die gemerkte kassies by die hoofdeure in die kerk.

Krisisgebedsversoeke

gebed@rietfontein-suid.ng.org.za

Voorbidding Vir Siekes

Bid vir kinder- en gesinsorgdienste, hierdie week in u persoonlike stiltetyd, huisgodsdienstye en Omgeegroepe.

Vrydagoggende 5:30

Kom bid saam in die konsistorie. Almal welkom!

Gebedskring

Elke Sondag om 17:00 in die Gebedskamer. Almal welkom!

Lees Die Bybel

19 Mrt - 25 Mrt

Lees:

Johannes 4: 5 - 42

Eksodus 17: 1 - 7

Romeine 5: 1 - 11

You can now also read the bible in other South African languages here.

Kleuter en Junior Kategese

2017

1ste Kwartaal

26 Maart

31 Maart 2017 - Skole Sluit

18 April 2017 - Skole Open

Voel jy geroepe om by ons Kinders betrokke te wees? Ons benodig 'n erediens aanbieder, sangleier, kategete en helpers om met verskeie take te help.

Navrae:

Elma du Plessis 079 527 9412

Registrasie vorms beskikbaar by kerksaal of kan ook by Die Koffiepot afgelaai word.

Jeug

J-Café

Hoërskoolgroep

Donderdae 18:30

Navrae:

Albert Jordaan

082 316 1160

 

Uit Die Kuierhoekie

As jy wil hê God moet na jou luister wanneer jy bid, moet jy gewillig wees om te luister wanneer Hy met jou praat.

Huis Quanessa - Kontak

Bestuurder

Donette de Waal

083 644 5906

Bestuursraadlid

Ds. Leon Tait

082 601 4235

 

Huis Quanessa

NG Gemeente Rietfontein-Suid ondersteun Huis Quanessa.

Vir navrae, skakel asseblief Donette de Waal (bestuurder) by 083 644 5906 en NIE die kerkkantoor nie.

Karwas Projek

ngrs-karwas-projek

Saterdag, 1 April 2017

Plek: NG Gemeente Rietfontein-Suid Terrein

Tyd: 9:00 - 12:00

Pryse:

Was-en-Ry @ R25-00

Was-en-Stofsuig @ R40-00

Om vir werkloses geleentheid te skep vir 'n

paar rand oorlewingsgeld.

Navrae:

Ds. Leon van Heerden

083 660 1803