NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Erediens

Erediens:

9:00

Informele Erediens:

18:00 (geen diens tydens skoolvakansie)

Adres:

h/v Ben Swart Straat en 16de Laan, Rietfontein

Kaart en Aanwysings

Kontak Ons

Maandag - Vrydag:

8:00 - 13:00

Tel. Nommer: 012 331 3531

Faks Nommer: 012 331 0389

Adres:

16de Laan 615, Rietfontein

E-pos:

kantoor@rietfontein-suid.ng.org.za

Gemeente Kalender

Gemeente Visie

deur Christus-liefde gee ons

vir almal om:

ons gee om vir mekaar;

ons gee om vir nog-nie-gelowiges;

ons gee om vir noodlydendes.

Dankoffer Inbetalings

ABSA Bank

Rekeninghouer:

NG Gemeente Rietfontein-Suid

Tak: Ben Swartstraat

Tak Kode: 334 645

Rekening: 090 197 797

Verwysing:

Voorletters, Van en Wyk Nommer

Naweek Bystanddiens

6 Apr - 8 Apr

Ds. Leon Tait

13 Apr - 15 Apr

Ds. Leon van Heerden

20 Apr - 22 Apr

Prop. Petro Jonker

27 Apr - 29 Apr

Ds. Leon van Heerden

 

Kontak Nommers

Ds. Leon Tait

082 601 4235

 

Ds. Leon van Heerden

083 660 1803

 

Prop. Petro Jonker

072 048 9856

 

In tyd van krisis, kontak asseblief die persoon aan diens.

Senior Lidmate

Indien jy onveilig voel in 'n situasie tuis of op pad, kontak Susan Fondse 076 0463 515 om spoedig polisiebystand te kry.

Ondersteuning

Vir geestelike en emosionele ondersteuning, skakel die leraars. Skakel ook in by 'n omgeegroep.

Doopkategese

Voodat doopkategese kan plaasvind moet u die vorige Maandag (week voor doopkategese) registreer by die kerkkantoor.

Bring asseblief u huweliksertifikaat en geboortesertifikaat saam wat u weer kan terugneem.

Die vorms en kopie van die dokumente moet asseblief die Dinsdag (week voor doopkategese) terug by die kantoor wees.

Onthou dat u attestate by ons gemeente moet wees om u kind ten doop te bring.

Sien ons Gemeente Kalender vir doopkategese datums.

Vir verdere navrae, sien Kontak Ons.

Nuwe Intrekkers

Baie welkom! Ons wil u graag ontmoet.

Navrae: Gert Kok 072 120 2952

CD's en DVD's

CD's en DVD's van elke Sondag se eredienste en dope is beskikbaar en kan bestel word by die MI-Toonbank na afloop van die erediens.

Gebed

Gebedsversoeke

Plaas versoeke met 'n kontak nommer (sodat ons u beter kan ondersteun) in die gemerkte kassies by die hoofdeure in die kerk.

Krisisgebedsversoeke

gebed@rietfontein-suid.ng.org.za

Voorbidding Vir Siekes

Bid vir die kinders en personeel in kinderhuise, hierdie week in u persoonlike stiltetyd, huisgodsdienstye en Omgeegroepe.

Vrydagoggende 5:30-6:00

Kom bid saam in die konsistorie. Almal welkom!

Gebedskring

Elke Sondag om 17:00 in die Gebedskamer. Almal welkom!

Gemeente Biduur

Woensdagaande 18:30-19:30 in die konsistorie. Almal welkom!

Lees Die Bybel

1 Apr - 7 Apr

Lees:

1 Korinthiërs 15: 1 - 11

Handelinge 10: 34 - 43

Psalm 118: 1 - 2, 14 - 24

Johannes 20: 1 - 18

You can now also read the bible in other South African languages here.

Kleuter en Junior Kategese

2018

28 Maart 2018 - Skole Sluit

10 April 2018 - Skole Open

Voel jy geroepe om by ons Kinders betrokke te wees? Ons benodig 'n erediens aanbieder, sangleier, kategete en helpers om met verskeie take te help.

Navrae:

Talita Fourie 076 107 9988

Registrasie vorms beskikbaar by kerksaal of kan ook by Die Koffiepot afgelaai word.

Jeug

J-Café

Hoërskoolgroep

Donderdae 18:30

Navrae:

Albert Jordaan

082 316 1160

Facebook:

https://web.facebook.com/rietfontein.suid.jeug

 

Uit Die Kuierhoekie

Deur die geloof wat God in Sy groot genade in ons lewe bewerk, word die onbereikbare bereikbaar en die onmoontlike moontlik!

Huis te Huur

ngrs-huis-huur

Huis te huur (as woonhuis) vanaf 1 Maart 2018 (ou Pastorie in Ben Swartstraat).

4 Slaapkamers, groot sitkamer, eetkamer, 2 badkamers, ruim kombuis met bedienluik/ontbythoek, studeerkamer, 2 toesluit motorafdakke en 'n hanteerbare tuin.

Deposito: R14250-00

Huur: R9500-00 per maand

Navrae: Kerkkantoor, 012 331 3531

Kleinsaal te Huur

ngrs-saal-huur

Kleinsaal (langs Kerkkantoor) te huur vanaf 1 Februarie 2018 of vroeër.

Kan gebruik word as kantoorruimte/sportsaal met eie kombuis.

Toilette is beskikbaar (word gedeel met gemeente op Sondag en Moot Care in die week.

Eie elektrisiteit- en watermeters, elektrisiteit en water word deur die huurder betaal.

Deposito: R14250-00

Huur: R19500-00 per maand

Navrae: Kerkkantoor, 012 331 3531

Ma. tot Vr. 8:00 - 13:00 vir besigtiging

Karwas Projek

ngrs-karwas-projek

Saterdag, 7 April 2018

Plek: NG Gemeente Rietfontein-Suid Terrein

Tyd: 9:00 - 12:00

Pryse:

Was-en-Ry @ R25-00

Was-en-Stofsuig @ R40-00

Om vir werkloses geleentheid te skep vir 'n

paar rand oorlewingsgeld.

Nou ook stalletjies tydens Karwas. Heerlike eetgoed en vele meer.

Navrae:

Ds. Leon van Heerden

083 660 1803