NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Erediens

Erediens:

9:00

Informele Erediens:

18:00 (geen diens tydens skoolvakansie en langnaweke)

Adres:

h/v Ben Swart Straat en 16de Laan, Rietfontein

Eredienste op YouTube

Kaart en Aanwysings

Kontak Ons

Maandag - Vrydag:

8:00 - 13:00

Tel. Nommer: 012 331 3531

Faks Nommer: 012 331 0389

Adres:

16de Laan 615, Rietfontein

E-pos:

ngriet@telkomsa.net

Gemeente Kalender 2021

Gemeente Kalender 2022

POPI Wetgewing Toestemming

Gemeente Visie

deur Christus-liefde gee ons

vir almal om:

ons gee om vir mekaar;

ons gee om vir nog-nie-gelowiges;

ons gee om vir noodlydendes.

Dankoffer Inbetalings

ABSA Bank

Rekeninghouer:

NG Gemeente Rietfontein-Suid

Tak: Ben Swartstraat

Tak Kode: 334 645

Rekening: 090 197 797

Verwysing:

Voorletters, Van en Wyk Nommer

Senior Lidmate

Indien jy onveilig voel in 'n situasie tuis of op pad, kontak Susan Fondse 076 0463 515 om spoedig polisiebystand te kry.

Ondersteuning

Vir geestelike en emosionele ondersteuning, skakel die leraars. Skakel ook in by 'n omgeegroep.

Doopkategese

Voodat doopkategese kan plaasvind moet u die vorige Maandag (week voor doopkategese) registreer by die kerkkantoor.

Bring asseblief u huweliksertifikaat en geboortesertifikaat saam wat u weer kan terugneem.

Die vorms en kopie van die dokumente moet asseblief die Dinsdag (week voor doopkategese) terug by die kantoor wees.

Onthou dat u attestate by ons gemeente moet wees om u kind ten doop te bring.

Sien ons Gemeente Kalender vir doopkategese datums.

Vir verdere navrae, sien Kontak Ons.

Nuwe Intrekkers

Baie welkom! Ons wil u graag ontmoet.

Navrae: Gert Kok 072 120 2952

CD's en DVD's

CD's en DVD's van elke Sondag se eredienste en dope is beskikbaar en kan bestel word by die MI-Toonbank na afloop van die erediens.

covid 500

 

 

Gebed

Gebedsversoeke

Dankie dat eredienste weer oop is; veiligheid van skoliere en onderwysers; bejaardes wat alleen en mismoedig is omdat hulle nie hul families kan sien en omhels nie; almal wat tydens of deur Covid geliefdes verloor het en nie kon afskeid neem nie; almal wat bekommerd, depressief, of eensaam is.

Wees verseker dat u almal opgedra word aan ons Hemelse Vader.

 

Plaas versoeke met 'n kontak nommer (sodat ons u beter kan ondersteun) in die gemerkte kassies by die hoofdeure in die kerk.

Krisisgebedsversoeke

gebed[at]rietfontein-suid.ng.org.za

Voorbidding Vir Siekes

Bid dat ons aanlyn/virtuele eredienste egte ontmoetings met die lewende God sal wees, al is dit onder vreemde en soms moeilike omstandighede.

Vrydagoggende 5:30-6:00

Kom bid saam in die Gebedskamer. Almal welkom!

Gebedskring

Elke Sondag om 17:00 in die Gebedskamer. Almal welkom!

Gemeente Biduur

Dinsdagoggende 11:15 in die konsistorie. Almal welkom! (Nie in die skoolvakansie nie)

Kleuter en Junior Kategese

2021

Skool Kwartale

1ste Kwartaal: 15 Feb tot 23 Apr

2de Kwartaal: 3 Mei tot 9 Jul

3de Kwartaal: 26 Jul tot 1 Okt

4de Kwartaal: 11 Okt tot 15 Des

Sondag Program

08:30: Aktiwiteite Begin

09:00: Opening en Verwelkoming; Sang

09:15: Mini Diens; Sang

09:30: Klas

10:15: Kinders gaan huis toe

Voel jy geroepe om by ons Kinders betrokke te wees?

Navrae:

Talita Fourie 076 107 9988

Jeug

J-Café

Hoërskoolgroep

Donderdae 18:30

Facebook:

https://web.facebook.com/rietfontein.suid.jeug

 

Uit Die Kuierhoekie

Sonder humor is die lewe droog. Sonder wilskrag is die lewe hard. Sonder foute is die lewe nutteloos. Sonder vriende is die lewe eensaam. Sonder liefde is die lewe hopeloos. Sonder God is die lewe onmoontlik.

MootMark & Karwas

ngrs-karwas-projek

Elke 1ste Saterdag van die maand

Plek: NG Gemeente Rietfontein-Suid Terrein

Tyd: 9:00 - 13:00

Stalletjies en Karwas

Navrae:

072 120 2952

Begrafnisse

Begrafnisse Tydens Inperking

Die huidige reëling is dat 'n maksimum van 50 persone, Covid regulasies in plek, by graf óf kerk diens kan hou. Begrafnisondernemers ken die regulasies en sal u help.

Kontak die Kerkkantoor vir navrae t.o.v. reëlings by die kerk.

Barmhartigheid

Ons probeer steeds lidmate help wat dit nodig het. Enige donasies van nie-bederfbare voedsel, toiletware of 'n koevert met fondse kan by die Kerkkantoor afgegee word.

Siekes, Sterftes en Begrafnisse

Gee asseblief álle siekes, hospitaal/tuis, sterftes en begrafnisse per whatsapp/sms deur na 082 873 1184, of bel die Kerkkantoor, 012 331 3531 in die oggende.