NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Voorbidding vir Siekes

Voorbidding word gevra vir die volgende persone:

Martiens en Yvonne Adlam

Alet Briers

Johnny en Erika Cox

Ria de Bruin

Herman de Bruyn

Chanél du Plessis

Lida Folscher

Baby Goosen

George en Sarie Grover

Louisa Haines

Marie Heystek

Louw J. van Vuuren

Ciska en Mimie (dogter) Myburgh

Sandra Smit

Tienie Steenkamp

Annamari van der Heever

Gesina van Wyk

Frieda van Zyl

Deon Velthuysen

Chris en Karine Venter

 

... en ook vir almal wat hier nie genoem word nie, maar waarvan u bewus is.