NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Voorbidding vir Siekes

Voorbidding word gevra vir die volgende persone:

Martiens en Yvonne Adlam

Helga Barnard

Salomé Bezuidenhout

Silke Buchner (dogter van Helga Barnard)

Johnny en Erika Cox

Herman de Bruyn

Chanél du Plessis

Lida Folscher

Baby Goosen

Marie Heystek

Grietje Kamstra

Leanie Malan

Allan Prentice

Tienie Steenkamp

Annamari van der Heever

Gesina van Wyk

Helgaard en Frieda van Zyl

Deon Velthuysen

Chris en Karine Venter

 

... en ook vir almal wat hier nie genoem word nie, maar waarvan u bewus is.