NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Omgeebediening

Dit is die bediening wat die omgeegroepe ondersteun en organiseer.

Omgeegroepe is in hierdie gemeente die primêre "voertuig" van bediening en versorging!

Navrae

Omgeegroepe - waaroor gaan dit? (deel 2)

Wat sê die Bybel?

Die liefde van Christus word sigbaar

Die kerk moet so georganiseer word dat dit ruimte skep vir lidmate om mekaar beter te leer ken sodat hulle mekaar lief kan hê en in dade van opoffering vir mekaar te sorg. So sal Christus se liefde, 'n tasbare en sigbare belewenis word (Johannes 13: 34 - 35, Efesiërs 4: 2 - 3, 1 Johannes 4: 20 - 21). Die geheim om mekaar lief te hê is om in moot verhoudinge met mekaar saam te lewe. Verhoudinge ontwikkel waar daar tyd spandeer word aan mekaar. Waar ons meer tyd het vir mekaar, ontwikkel daar 'n openheid en 'n vertroulikheid wat maak dat ons behoeftes vir mekaar sal oopmaak. Eers dan kan ons mekaar dien en met ons gawes mekaar help en uiteindelik groei ons so geestelik.

Fokus op mekaar

As ons die Nuwe Testament lees, sien ons die belangrikheid van die "mekaar opdragte". Paulus skrywe byvoorbeeld aan die Christene in Kolosse dat hulle mekaar moet liefhê, mekaar moet vermaan, geduldig moet wees met mekaar, verdraagsaam moet wees, mekaar moet vergewe, in vrede met mekaar moet lewe en mekaar moet onderrig en leer (Kolossense 3: 12 - 17). As kerk van Christus moet ons mekaar se laste dra (Galasiërs 6: 1 - 2), mekaar bemoedig en versterk (1 Tessalonisense 5: 11), mekaar dien (Galasiërs 5: 13) en vir mekaar bid (Jakobus 5: 16). Die Bybel veroordeel selfsug en eie belang en leer ons om nie op ons eie te probeer Christen wees nie. Die opdragte van die Nuwe Testament dwing ons om saam te lewe in kleingroepe en uit te reik na mekaar en mekaar met ons gawes te bedien.

Groei tot volwassenheid

Die geheim vir geestelike groei is daarom ook om nie net te ontvang nie, so bly ons geestelike babatjies wat net by die melkkossies gaan bly (Hebreërs 5: 12 - 14). Geestelike volwassenheid kom wanneer ons begin uitreik na mekaar en begin gee van dit wat ons ontvang het. As Christene moet ons nie net kerk toe kom nie, ons moet dit wat ons ontvang, uitdeel vir ander. Ons moet begin om te getuig, te dien en met ons gawes mekaar geestelik te help.