NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Sendingweek

Sendingweek Program vir 2013

Sondag, 17 Februarie

 • 9:00 - Spreker: Alta Glas van Kambodja
 • 18:00 - Spreker: Geopende Deure (Natasha)

Maandag, 18 Februarie

 • 18:30 - Spreker: John de Kock - Moslems

Dinsdag, 19 Februarie

 • 18:30 - Spreker: John de Kock - Uitreik na Hindoes

Woensdag, 20 Februarie

 • 18:30 - Spreker: John de Kock - "Hoveel van die w√™reld het al gehoor?"

Vrydag, 22 Februarie

 • Sendingdinee - 18:30 vir 19:00 in die kerksaal
 • Sendelinge t.o.v. Laudium waar ons gemeente betrokke is, gaan ook teenwoordig wees.
 • Kaartjies teen R35 per persoon na afloop van erediens by die toring.
 • Navrae: Koenie 082 652 8773, Alet 079 680 9255

Sondag, 24 Februarie

 • 9:00 - Spreker: Koerde
 • 18:00 - Gebedsreis Terugvoer - Stanwin, Sumari en Marisa