NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

40 Dae reeks vir 2013

Sleutels tot Lewe

Die 40 dae het afgeskop en ons is op reis saam met die Heer, mekaar en ander christene van 78 gemeentes oor die land heen! Wow!
Welkom aan almal wat die uitnodiging aanvaar het en saam reis.
Ons gaan week vir week ‘n nuwe sleutel ontdek wat vir ons verder en dieper lei op die pad van ware lewe saam met die Heer.
Wat ons vir jou vra:

  • Lees elke dag jou dagstukkie in die 40dae-gids!
  • Bid gereeld en stel jou lewe oop vir die Heer om sy doel in jou lewe te bereik
  • Om nie ‘n erediens te mis gedurende hierdie tyd van ons 40 dae nie.
  • Skakel by omgeegroep in vir 40 dae en nooi ander saam! (al het dit reeds begin kan jy nog enige tyd in skakel) Kontak vir Liezel 076 840 5591
  • Skakel in by een van die gesamentlike gebedtye in gebedskamer soos gereël nl voor eredienste , Dinsdae om 12:00-13:00 (kom en gaan) en Donderdae tussen 17:30-18:30 (kom en gaan ).

Dinge en Datums om te onthou:

  • Die kinders (in oggend) en jeug (in aand) neem ook deel aan hierdie 40 dae
  • Die afsluitingsfees geskied DV op Sondag 8 September direk na oggenddiens (lekker eet, drink en kuier asook uitstalling van elke groep en hul dinge)

Vir enige vrae kontak: Liezel (076 840 5591) ds Leon van Heerden (083 660 1803) of ds Leon Tait (082 601 4235) of mbt kinders Lita (082 453 8421) of mbt na-skooljeug vir DJ (083 420 2217) of skoolgaande jeug vir Stanwin (079 525 5695). Vir boekies Gert ( 072 120 2952) of Carine (082 410 0578)