NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Talente

Rentmeesterskap: Talente

Daarna het Hy water in 'n wasskottel gegooi en begin om sy dissipels se voete te was… Johannes 13: 5.

Ons talente is nie slegs aan ons gegee om te geniet nie, maar sodat ons ander ook kan dien. Nie elke handeling wat as 'n dissipline beoefen kan word hoef as 'n dissipline beoefen te word nie. Soms kan iemand gedien word deur slegs liefde aan die persoon te bewys. Sonder om ag te slaan op hoe dit my vermoëns mag versterk om Christus te volg. Daar is sekerlik niks daarmee verkeerd nie en dit mag my geestelik versterk. Ek kan ook ander dien sodat ek wegbeweeg van verwaandheid, besitlikheid, afguns, haatdraendheid of gierigheid. In daardie geval word my diens onderneem as 'n dissipline van die geestelike lewe. Vir lees en nadenke, Johannes 13: 1 - 17.