NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Dienaars van God

Rentmeesterskap: Dienaars van God

Maar Ek is in julle kring; soos die een wat dien. Lukas 22: 27.

In die Bybel word daar nie slegs na God se volk verwys as sy kinders nie, maar ook as sy dienaars. Paulus begin sy briewe aan die Romeine, die Filippense en sy vriend Titus op die volgende wyse: "Paulus, 'n dienaar …" Elke Christen is 'n dienaar van God en soos die term aandui, werk dienaars. Paulus beskryf sy diens aan God in Kolossense 1: 29 met dié woorde: Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat Hy gee en wat kragtig in my werk. Ons is gered om te dien - en as ons nie dien nie, dan oefen ons nie om toegewyde Christene te wees nie. God vra dat ons tyd, ons besittings en ons talente tot sy eer gebruik moet word. Vir lees en nadenke, Lukas 22: 7 - 38.