NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Gebedsdemografie in Suid-Afrika

Die Hindoegeloof

Die Hindoegeloof, soos wat dit in die tweede helfte van die negentiende eeu na Suid-Afrika gebring is, is meestal op rituele gebruike gebaseer. Hindoeïsme is die godsdiens met die meeste moontlike vorms in die wêreld. In Suid-Afrika is die duidelikste kenmerk van hierdie diversiteit, taal.

Die Suid-Afrikaanse Hindoe gemeenskap woon hoofsaaklik in Kwazulu-Natal, maar ook in Johannesburg en is in vier taalgroepe verdeel: Tamil, Telegu, Hindi en Gujarati. Die Tamil groep is die grootste van die vier. Net soos in Indië, gee elke groep voorkeur aan sy spesifieke godsdienstige rituele, geloof en geskrifte.

Neem tyd om onder die leiding van die Heilige Gees vir elkeen van hierdie Hindoe taalgroepe in ons land te bid. Bid dat die Vader Jesus Christus aan hull sal openbaar as die enigste weg tot die ewige lewe en dat Jesus vir hulle nie net nog een miljoene goed sal wees, soos wat baie Hindoes glo nie. Bid vir herlewing onder die Christen Indiërs wat duisende ander na Jesus sal lei.