NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Aanbiddingsbediening

Die aanbiddingsbediening is saamgestel uit twee groepe aktiwiteite wat toespits op die erediens en gebeds aktiwiteite.

Erediens sluit in:

 • deurdiens;
 • musiek en sang (voorsang, sanggroep/koor en musiek instrumente);
 • elektroniese hulpmiddels (klank, bord en kamera);
 • estetiese aspekte soos die kanselkleding.

Gebed sluit in:

 • voor die eredienste;
 • maandelikse gebedskalender;
 • gebedskring op Sondag middae 17:00;
 • gebedsversoeke;
 • gebedsketting via SMS;
 • kom-en-gaan bid op Vrydag oggende 5:30 tot 6:00;
 • gemeente biduur op Dinsdag oggende 11:15.