NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

1842 tot 1908

26 Maart 1842

Die eerste Nederduitse Gereformeerde Gemeente in Transvaal kom tot stand in Potchefstroom as Gemeente Potchefstroom.

7 Junie 1854

Die eerste NG Gemeente Pretoria Philadelphia Broederschap word gestig in Pretoria en die eerste kerk word op Kerkplein gebou.

NG Kerk Potchefstroom in 1950 NG Kerk Eloffsdal in 1951
NG Kerk Potchefstroom in 1950 NG Kerk Eloffsdal in 1951

13 November 1908

NG Gemeente Eloffsdal kom tot stand.

Verskeie gemeentes het weer op hul beurt van Eloffsdal afgestig:

  • Daspoort (1922);
  • Pretoria-Noord (1928);
  • Capital-Park (1941);
  • Villieria (1944);
  • Eloffsdal-Wes (1945);

en uiteindelik ook die gemeente Gezina wat later Rietfontein-Suid genoem sou word.