NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Voorbidding vir Siekes

Voorbidding word gevra vir die volgende persone:

Martiens & Yvonne Adlam

Danie & Ria de Bruin

Hans du Toit

Baby Goosen

Mike Kotzé

Japie le Grange

Johanna Roux

Anna Stander

Tienie Steenkamp

Sannie Steyn

Elsie van den Berg

Annamari van der Heever

Annette van der Heever

Elsa van der Merwe

Hendrik van der Merwe

Cora van Rooyen

Karine Venter

 

... en ook vir almal wat hier nie genoem word nie, maar waarvan u bewus is.