NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Voorbidding vir Siekes

Voorbidding word gevra vir die volgende persone:

Martiens & Yvonne Adlam

Elna Borman

Silke Buchner

Chris Cloete

Dori Croukamp

Danie & Ria de Bruin

Hans du Toit

Lida Folscher

Baby Goosen

Mike Kotzé

Susan Kruger

Johanna Roux

Tienie Steenkamp

Sannie Steyn

Flip Theunissen

Elsie van den Berg

Annamari van der Heever

Annette van der Heever

Elsa van der Merwe

Hendrik van der Merwe

Cora van Rooyen

Gesina van Wyk

Karine Venter

 

... en ook vir almal wat hier nie genoem word nie, maar waarvan u bewus is.