NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Voorbidding vir Siekes

Voorbidding word gevra vir die volgende persone:

Martiens & Yvonne Adlam

Boet Bosch

Pieter Buys

Hannetjie Coetzer

Dori Croukamp

Danie & Ria de Bruin

Hans du Toit

Joan Engelbrecht

Baby Goosen

Yvonne Greyling

Gert Kok

Japie le Grange

Lieb Liebenberg

Dalene Marx

Johanna Roux

Anna Stander

Tienie Steenkamp

Sannie Steyn

Christo Theron

Lettie Theron

Marietjie Theron

Annamari van der Heever

Annette van der Heever

Elsa van der Merwe

Cora van Rooyen

Alta van Zyl

Sophie von Brandis

Karine Venter

 

... en ook vir almal wat hier nie genoem word nie, maar waarvan u bewus is.