NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Omgeebediening

Dit is die bediening wat die omgeegroepe ondersteun en organiseer.

Omgeegroepe is in hierdie gemeente die primêre "voertuig" van bediening en versorging!

Navrae

Wat is die doel van 'n omgeegroep?

Die doel van 'n omgeegroep kan as volg saamgevat word:

  • Die ontdekking en uitleef van ons gawes.
  • Onderlinge liefdesbande te bou in 'n informele en ontspanne atmosfeer.
  • Bied elke persoon die geleentheid om geestelik te groei en dit te beoefen.
  • Mekaar te bedien deur mekaar te ondersteun.
  • Toegerus word om na mekaar en die omgewing uit te reik.
  • Ideale plek om te leer om vir mekaar en ander in gebed in te tree.
  • Om nie meer op die kantlyn te wees nie, maar om Christenwees deel te maak van jou daaglikse lewe.
  • Opnuut deel te wees van God se familie deur opregte liefde aan mekaar te toon en ware dissipels vir Jesus te wees.