NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Omgeebediening

Dit is die bediening wat die omgeegroepe ondersteun en organiseer.

Omgeegroepe is in hierdie gemeente die primêre "voertuig" van bediening en versorging!

Navrae

Hoe stig ek my eie groep?

Hoe?

Ontvang opleiding.

Jy kan jou eie lede kies (6 – 12 persone).

Kom weekliks of twee-weekliks bymekaar.

Tree as skakelpersoon op namens die groep.

Wat word benodig?

Jou bybel.

Toegang tot jou woning.

Liefde.

Hartlikheid.

Gasvryheid.

Volharding.

Jou TYD vir ANDER!

 

Met volle oorgawe

Met volle oorgawe: 'n omgeegroep getuienis

Waar begin 'n mens, as ek mooi daaroor dink het ons probleme al so drie jaar gelede begin, maar 'n mens probeer op jou eie die mas uitkom en gewoonlik moet iets ergs eers gebeur voordat jy besef die brëe pad wat jy besig is om te stap is glad nie die regte pad nie. Ons het op skei gestaan, was reeds by die prokureur, maar om die een of ander rede kon ek nie oorgaan tot die daad nie. Agt maande later vind ek toe uit dat in die tyd wat ons nie bymekaar was nie het hy vir my gebid, elke dag, gepleit dat ek besef dinge is nie reg nie en saam met hom weer terugkom kerk toe. Die erg gebeurtenis was toe ons seuns, ons wou nie luister nie en die enigste manier om ons op ons knieë te kry was deur ons kinders. Glo my, toe het ons Heer ons VOLLE aandag. Ons skakel toe in by Karin van Schalkwyk se sel groep en mens, is dit 'n belewenis. Wanneer dinge te rof gaan en ons sien dinge wil ons onder kry dan weet ons sel maatjies net wat om te sê vir ondersteuning. Hulle gebede het ons gedra en ek moet met eerlikheid sê in die familie wil ek bly, wanneer dinge pla en skaaf, gaan na die byeenkoms dan sien jy kans vir die lewe. Mense dit was die eerste tree om terug te draai na ons Heer en glo my ek luister nou met volle oorgawe. Dankie dat julle ons ingeneem het om vir ons te wys dat daardie nou paadjie groot genoeg vir ons ook is.

 

Wat is die doel van 'n omgeegroep?

Die doel van 'n omgeegroep kan as volg saamgevat word:

  • Die ontdekking en uitleef van ons gawes.
  • Onderlinge liefdesbande te bou in 'n informele en ontspanne atmosfeer.
  • Bied elke persoon die geleentheid om geestelik te groei en dit te beoefen.
  • Mekaar te bedien deur mekaar te ondersteun.
  • Toegerus word om na mekaar en die omgewing uit te reik.
  • Ideale plek om te leer om vir mekaar en ander in gebed in te tree.
  • Om nie meer op die kantlyn te wees nie, maar om Christenwees deel te maak van jou daaglikse lewe.
  • Opnuut deel te wees van God se familie deur opregte liefde aan mekaar te toon en ware dissipels vir Jesus te wees.