NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Voorbidding vir Siekes

Voorbidding word gevra vir die volgende persone:

Martiens & Yvonne Adlam

Flip Botha

Chris Cloete

Jeandré Cox

Hans du Toit

Magriet Ebersöhn

Lida Folscher

Baby Goosen

Mike Kotzé

Johanna Roux

Tienie Steenkamp

Sannie Steyn

Christo & Lettie Theron

Elsie van den Berg

Annamari van der Heever

Annette van der Heever

Elsa van der Merwe

Hendrik van der Merwe

Cora van Rooyen

Gesina van Wyk

Karine Venter

 

... en ook vir almal wat hier nie genoem word nie, maar waarvan u bewus is.