NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Voorbidding vir Siekes

Voorbidding word gevra vir die volgende persone:

Martiens & Yvonne Adlam

Johan Andrews

Johnny &amp Erika Cox

Hettie du Plessis

Lida Folscher

Dries Gibson

Baby Goosen

Lieb Liebenberg

Joan Pretorius

Johanna Roux

Tienie Steenkamp

Sannie Steyn

Piet Stork

Elsie van den Berg

Hantie van den Berg

Annamari van der Heever

Annette van der Heever

Elsa van der Merwe

Hendrik van der Merwe

Cora van Rooyen

Gesina van Wyk

Frieda van Zyl

Karine Venter

Willy Wilson

 

... en ook vir almal wat hier nie genoem word nie, maar waarvan u bewus is.