NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Voorbidding vir Siekes

Voorbidding word gevra vir die volgende persone:

Martiens en Yvonne Adlam

Johan Andrews

Alet Briers

Silke Buchner (dogter van Helga Barnard)

Robbie en Estelle Cooper

Johnny en Erika Cox

Ria de Bruin

Herman de Bruyn

Anna du Piesanie

Chanél du Plessis

Martjie du Plessis

Lida Folscher

Phlip Gibson

Baby Goosen

Susan Mulder

Miemie (dogter van Ciska Myburgh)

Tom Rademeyer

Tienie Steenkamp

Elsie van den Berg

Jannie van den Berg

Annamari van der Heever

Gerrit van der Merwe

Hendrik van der Merwe

Marietjie van Staden

Gesina van Wyk

Frieda van Zyl

Karine Venter

 

... en ook vir almal wat hier nie genoem word nie, maar waarvan u bewus is.