NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Christen vervolging in Libië

Libië

Libië is onderhewig aan die Islamitiese wetgewing.

Alle landsburgers word "beskou" as Soenni-Moslems, en bekering tot 'n ander geloof het sosiale druk tot gevolg.

Daar bestaan wel klein Christengemeenskappe, maar hul bestaan hoofsaaklik uit nomades van die sub-Sahara en werkers vanuit Westerse lande.

Die wye netwerk van die geheime polisie maak dit vir kerke moeilik om aktiwiteite te organiseer.

Gebedspunte

Bid dat God se vrede oor Libië sal regeer, ten spyte van die voordurende onluste, en dat Hy Sy kinders sal toerus om sterk te staan in hul geloof om sy Koninkryk te laat groei.

 

Inligting met toestemming verkry van Geopende Deure soos op 1 Mei 2011.