NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Christen vervolging in die Palestynse Gebiede

Konflik in Palestina en Israel

Die konflik tussen Palestina en Israel veroorsaak toenemende beperkings op die Kerk in die Palestynse Gebiede.

Leier: President Mahmoud Abbas
Bevolking: 4,520,000
Meerderheidsgeloof: Islam
Regering: Tussentydse Administrasie
Bron van Vervolging: Islamitiese Ekstremisme

Die druk op gelowiges in Gasa is merkbaar meer as op gelowiges in die Wesoewer, want die owerhede word al hoe meer beïnvloed deur Islamitiese ekstremiste.

Christene in Gasa ervaar onderdrukking van radikale Moslemgroepe en die owerhede slaag nie daarin om die regte van individuele Christene te handhaaf en te beskerm nie.

In die Wesoewer is die situasie anders: die heersende Fatah-party is gegrond op sekulêre beginsels. Afgesien hiervan, groei Christene se vrees egter weens die toenemende spanning tussen Israel en Iran, en die Kerk ly onder die beperkings wat 'n direkte resultaat is van die konflik tussen Palestina en Israel.

Gebedspunte:

  • Bid vir Christene wat moet wegkruip; en vir diegene wat weens die politieke en ekonomiese situasie, gedwonge voel om Gasa te verlaat.
  • Bid dat politieke spanning nie die eenheid van die Kerk negatief sal beïnvloed nie.
  • Dank die Here vir gematigde vryheid aan die Wesoewer.

Bron: Geopende Deure