NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Gebedsfokus op herlewing

Jesaja 58

Maak tyd en lees biddend deur Jesaja 58. Skryf die dinge in hierdie gedeelte neer wat God haat of nie van hou nie. Skryf dan die opdragte neer wat Hy vir ons gee. Lees dit weer en skryf al die beloftes neer wat Hy aan sy kinders gee. Vra vir die Here of daar enigiets is wat jy moet bely of waarby jy betrokke moet raak om dinge reg te stel wat betref maatskaplike ongeregtigheid wat lyding veroorsaak vir die armes en behoeftiges. Versuim deur die kerk en die regering om hierdie situasie te probeer oplos, bring God se oordeel oor 'n nasie, sy leiers, die kerk en die mense.