NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Gebed is "a walk with one"

Mattheus 23: 36 - "Sit hier terwyl Ek daar gaan bid."

Jesus het Simon en die twee seuns van Sebedeus saam met Hom na die tuin van Getsemane geneem. Toe dit tyd geword het om te bid, het Jesus van hulle af weggeloop om alleen by Sy Vader te wees. Party dinge in 'n Christen se lewe kan ons met mense deel, maar daar is ander tye wanneer dit 'n alleenloop is, waar ons alleen voor God staan, soos met die oomblik van ons bekering, by verskillende betekenisvolle mylpale op ons geloofspad, en op die dag van ons oordeel en beloning aan die einde van ons Tyd.

Op die ou end is gebed 'n een-tot-Een persoonlike, geestelike ontmoeting. Die oomblik wanneer ons dit besef, is ons vry om te praat, om onsself te wees, om oor te gee, om ons swakhede en sondes te erken en te weet dit is veilig om dit te doen. Dit is hier waar God Sy hart aan ons openbaar, Sy liefde en genade aan ons verklaar, vir ons sê wat ons moet doen en wat Hy vir ons beplan. Stort jou hart uit voor die Here en vra Hom om jou hart te verander sodat jy meer en meer Sy beeld sal reklekteer.