NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Die uur wat die wêreld verander - sang

Die Uur wat die Wêreld verander

Sang

Sang is melodieuse lofprysing en aanbidding.

Psalm 100: "Juig tot eer van die here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel! Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is Syne, ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank Hom, prys sy Naam, want die here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag."

Dit is 'n aksie om God met geestelike liedere te aanbid en te prys.

Dit kan 'n "battle cry" teen die magte van die duisternis wees. Sang en geestelike oorlogvoering (ons stryd teen die Bose) is onlosmaaklik deel van mekaar.

Gebruik bekende liedere of sing jou eie nuwe liedere. Jy kan begin deur Skrifgedeeltes te neem en daarvan liedere te maak.

Dit is om die Vader deur sang te verheerlik, te bewonder en te aanbid.

 

Dick Eastman, in sy boek "The hour that changes the world", doen aan die hand dat 'n mens 'n uur in 12 periodes van 5 minute elk indeel. Na elke 5 minute gaan jy oor na 'n ander vorm van gebed. Bogenoemde volg Dick Eastman se indeling.