NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Die uur wat die wêreld verander - oordenking

Die Uur wat die Wêreld verander

Oordenking

Oordenking of Christelike meditasie is om 'n saak dieper te oordink of te ondersoek, om dit geestelik te evalueer.

Psalm 1: 1-3 - "Dit gaan goed met die mens... wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink."
Josua 1: 8 - "Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees."

Mediteer (oordink) oor die wese en die natuur van die Drie-Enige God, sy skepping, sy dade (werke) en karakter.

Neem 'n spesifieke tema uit die Skrif en dink daaroor (geregtigheid, liefde, waarheid, lig, vrede, heiligheid, ens.)

Neem 'n Skrifgedeelte en oordink dit (mediteer).

Maak God self die hooffokus van jou meditasie or oordenking: sy werke of dade, sy Woord, sy karakter.

Christelike oordenking (meditasie) staan tennoor Oosterse meditasie. In Oosterse meditasie gaan dit hoofskaalik oor 'n passiewe gemoedstoestand en om jou verstand "leeg" te maak. Vir die Christen is oordenking 'n aktiewe proses van evaluering, ondersoek en bepeinsing waarby jy met volle verstand betrokke is en waar jy jou deur die Skrif en die Heilige Gees laat lei.

Oordenking is om gedissiplineerd na te dink. Waak dat die Satan nie sy gedagtes in jou plant nie. Waak ook teen negatiewe gedagtes in hierdie periode. Bedink alles wat waar, rein, edel, reg, mooi en prysenswaardig is. Wanneer jy 'n betrokke gedeelte uit die Skrif oordink moet jy onder andere vir jouself vra wat hierdie gedeelte vir jou wil sê.

 

Dick Eastman, in sy boek "The hour that changes the world", doen aan die hand dat 'n mens 'n uur in 12 periodes van 5 minute elk indeel. Na elke 5 minute gaan jy oor na 'n ander vorm van gebed. Bogenoemde volg Dick Eastman se indeling.